Stan surowy otwarty – podstawowy zakres robót budowlanych

plac budowy domu

plac budowy domu

Decydując się na budowę domu, nie każdy zdaje sobie sprawę, jak wiele pracy jest wykonania oraz jak wiele formalności należy dopilnować. Poniżej krótki opis wymienionych po kolei wszystkich robót budowlanych do uzyskania stanu surowego otwartego.

Przygotowanie placu na którym ma stać budynek oraz wstępna roboty ziemne

plac budowy

W pierwszej kolejności przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych należy wykonać tymczasowe, prowizoryczne ogrodzenie oraz przygotować wszelkie wymagane prawem oznaczenia i ostrzeżenia placu budowy.

Roboty ziemne będą się składały przede wszystkim ze zdjęcia wierzchniej warstwy humusu a następnie wykonania głębokich wykopów pod fundamenty bądź piwnicy. Tu znaczącą rolę odegrają łyżki do koparek.

Roboty fundamentowe i szkielet budynku

Na wstępie należy wykonać żelbetową płytę fundamentową wraz z termoizolacją, hydroizolacją oraz instalacjami wodno- kanalizacyjnymi.

Następnie należy wykonać zewnętrzne ściany nośne budynku. Zazwyczaj wykonuje się je z pustaka ceramicznego o grubości około 2 5 cm.

Roboty fundamentowe i szkielet budynku

Po tym etapie wykonuje się wewnętrzne ściany nośne z tego samego pustaka albo też z betonu komórkowego. Wtedy też wykonuje się dodatkowe zbrojenie budynku w postaci słupów i wieńca żelbetowego.

Następnie należy wymurować kominy do urządzeń, które będą ogrzewały budynek, a także kominy wentylacyjne. Na tym etapie wykonuje się także żelbetowe schody wewnętrzne oraz jeżeli projekt przewiduje schody zewnętrzne do piwnicy, to powinny być one również żelbetowe.

Kolejno wykonuje się żelbetowy strop, jeżeli budynek ma posiadać użytkowe poddasze bądź pierwsze piętro. Można wtedy także wykonać drewniany strop, jednakże jest to rzadka praktyka w dzisiejszych czasach.

Po zdjęciu stempli spod stropu, wykonuje się drewnianą konstrukcję dachu, tak zwaną więźbę. Powinna być ona zabezpieczone specjalnymi preparatami przeciwko wilgoci i szkodnikom.

Następnie pokrywa się ją folią paroprzepuszczalną, a na to wykonuje się właściwe pokrycie dachu, to jest dachówkę cementową, dachówkę ceramiczną, blachodachówkę, blachę, to też dach drewniany czyli tak zwane gonty.

Na tym etapie kończy się stan surowy otwarty. Powszechnie znanym jest, że dom w takim stanie powinien przez jakiś czas stać, aby wszelkie spoiwa miały możliwość związania, a także aby woda mogła swobodnie odparować.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked