Pomiary drgań – kiedy warto je wykonywać?

pomiar drgań

Drgania i wibracje towarzyszą nam niemal w każdej dziedzinie życia. Większość z tych, które nas dotykają, nie są dla nas odczuwalne. Praca urządzeń gospodarstwa domowego, przejeżdżające pojazdy, czy nawet czynniki atmosferyczne oddziałują na budynki, ludzi i rzeczy, przekazując między innymi wibracje lub mikro drgania. Z drganiami o większym natężeniu mamy też często do czynienia na stanowiskach pracy. Zwłaszcza jeśli chodzi o pracę fizyczną, pracę na liniach produkcyjnych itp. Regularna praca ciężkich maszyn przemysłowych emituje drgania, które być może nie są wyczuwalne dla człowieka, jednak ich oddziaływanie nie jest bez znaczenia dla ciała i zdrowia w ogóle. Jednak jedne z najbardziej niebezpiecznych drgań i wibracji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, zdrowiu, a nawet życiu wielu ludzi są drgania powstałe podczas ciężkich robót budowlanych.

Pomiary drgań a bezpieczeństwo budowy

Wwibrowywanie, kopanie, palowanie, kucie, czy też utwardzanie to procesy, które na większości placów budowy są na porządku dziennym. Są one niezbędne do finalizacji inwestycji, do wykonania poszczególnych etapów budowy i solidnego usytuowania oraz wzniesienia danej konstrukcji. Nie oznacza to jednak, że mają one negatywnego wpływu na otoczenie. Drgania podczas tego typu prac budowlanych są bardzo silne, dlatego przenoszone są na sąsiadujące budynki. Zbyt silne wibracje mogą doprowadzić do silnych uszkodzeń w konstrukcji tychże budynków, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z nieruchomościami w starej zabudowie. Aby uniknąć najgorszego i nie doprowadzić do uszkodzenia budynków sąsiadujących z placem budowy, konieczne jest prowadzenie pomiarów drgań.

Pomiary drgań jak je prowadzić?

Pomiary drgań na budowach gdzie regularnie prowadzone są prace ciężkim sprzętem, powinny być rutyną. Z użyciem profesjonalnych narzędzi do monitorowania wibracji można bowiem bardzo szybko wyłapać zbyt silne drgania, które potencjalnie mogą zagrażać stabilności danego budynku. Pomiary powinny być prowadzone stale, a kontrolę nad wynikami badań powinien sprawować kierownik budowy. To on odpowiedzialny jest za to, aby odpowiednio zareagować w razie wystąpienia nieprawidłowych wyników monitorowania drgań. W takiej sytuacji pierwszym krokiem będzie zmiana techniki prac lub sprzętu na taki, który będzie emitował mniejsze wibracje. Jeśli to nie pomoże, może konieczne być całkowite zaprzestanie prac. Mimo iż może to wydawać się zupełnie nieracjonalne i nieopłacalne, z pewnością będzie bardzo korzystne i bezpieczne niż narażanie sąsiadujących budynków na uszkodzenie a inwestora na wypłatę odszkodowania z tego tytułu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked