Budowa domu na działce rolnej

budowa domu

budowa domu

W związku z niedawną zmianą przepisów, doszło do szeregu znaczących dla inwestorów zmian w zakresie budowania domów jednorodzinnych na działkach rolnych bądź rolno budowlanych.

Od niedawna na działce rolnej może budować się tylko rolnik, a w niektórych sytuacjach nie jest nawet możliwe odrolnienie działki bez decyzji ministra i zapłaty opłaty rzędu kilkuset tysięcy złotych. Jak zatem przeprawić się przez morze przepisów i wybudować dom przez rolnika na działce rolnej.

Budowa domu na dużej działce rolnej

Rozważmy przypadek rolnika, który posiada nieruchomość, na którym uprawia rolę, niezależnie czy to orkę, czy też łąkę, czy inny rodzaj działalności rolniczej, możliwe jest aby podjął się on budowy domu jednorodzinnego na takiej działce.

Pierwsze pytanie jakie nasuwa się potencjalnemu inwestorowi, to kwestia czy potrzebny jest podział działki.

Otóż podział nie jest potrzebny. Dokumentację dotyczącą budowy rozpoczyna się od złożenia w urzędzie gminy wniosku o wydanie warunków zabudowy na zabudowę siedliskową. Do takiego wniosku załącza się mapkę działki i zaznacza się na niej, w którym konkretnie miejscu chcę się wybudować dom.

Równolegle należy złożyć wnioski o wydanie warunków technicznych zarówno do miejscowego operatora wodociągów, jeżeli chce się mieć wodę z wodociągu, a nie np. z własnej studni głębinowej. Ponadto należy złożyć wniosek o najbliższym przedsiębiorstwie energetycznym o wydanie warunków technicznych dotyczących przyłącza energetycznego. Zanim jednak naszkicuje się na mapce, gdzie chce się wybudować dom, należy zorientować się wcześniej, jaki konkretnie dom chce się wybudować o jakich wymiarach, jaki jest projekt itp.

Brane pod uwagę będą wszelkie parametry domu, w tym położenie kalenicy względem drogi, kąt nachylenia dachu, ilość pięter, wysokość budynku, minimalna szerokość budynku, odległość od działek sąsiadujących, dostęp do drogi publicznej , dostęp do mediów, takich jak woda, kanalizacja, energia elektryczna, gazociąg.

Mając już wybrany projekt, udajemy się do geodety, który wstępnie nanosi zarys budynku na odpowiednią mapę do celów projektowych, która następnie ma być załączona do wniosku o wydanie warunków zabudowy.

Po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy, należy w starostwie powiatowym złożyć wniosek o wydanie decyzji – pozwolenie na budowę.

Budowa domu jednorodzinnego na działce rolnej a kredyt hipoteczny

Pomimo braku przeszkód formalnych do budowy domu na działce rolniczej, inwestorzy, którzy chcą budować swój dom na ogromnych połaciach ziemi rolnej, muszą pamiętać że jeżeli chcą uzyskać na ten cel kredyt hipoteczny, powinni dokonać podziału działki.

Banki udzielające kredytów, nie zechcą udzielić go na nieruchomość, która stanowi grunt orny i jest o ogromnej powierzchni. Banki zazwyczaj nie chcą kredytować działek powyżej 3000 metrów kwadratowych, w związku z tym, zanim zaczniemy jakiekolwiek działania w celu budowy domu, a nawet załatwianie dokumentów, należy dokonać formalnego podziału nieruchomości z wyodrębnieniem osobnych ksiąg wieczystych.

Co w sytuacji jeżeli występuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jeżeli nieruchomość, na której chcemy wybudować dom jednorodzinny objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie ma potrzeby uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy. Wtedy także możemy się starać o budowę domu jednorodzinnego na działce rolnej, a nie siedliska na działce rolnej.

Budowa siedliska wiąże się z zaprojektowaniem i budową pomieszczeń gospodarskich takich jak obora, stajnia, kurnik, stodoła, itd. Nie wszyscy jednak planują na swoich działkach umieszczać takie budynki, dlatego warto zainteresować się, czy działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Comments (1)

  • Reply Anonim - 7 stycznia, 2020

    mało piszecie od odrolnieniu które jest przecież konieczne. polecam tekst z nieco innej budki jak tu: XXX gdzie wyraźnie zaznaczają że odrolnienei to nie koniecznosc a do tego MPZG jak jest to nie będzie tak łatwo,… bo budowa na roli to trochę fikcja 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked