Co powinna zawierać rozdzielnia elektryczna?

Rozdzielnia elektryczna

Tablica rozdzielcza to jeden z kluczowych punktów związanych z zarządzeniem energią w naszym domu. Na niej mieszczą się wszystkie przydatne przełączniki regulujące dopływ energii do poszczególnych układów i urządzeń w mieszkaniu. Co powinna zawierać dobra rozdzielnia elektryczna?

Podobne nazwy, wiele zastosowań

Rozdzielnia skrzynek elektryczna, rozdzielnia elektryczna, rozdzielnica elektryczna podtynkowa, rozdzielnica natynkowa, urządzenie to nazywane jest na kilka sposobów. W zależności od ich umiejscowienia i charakterystyki. Na przykład zamontowana w ścianie rozdzielnia elektryczna będzie nazywana rozdzielnicą podtynkową. Ta zamontowana na ścianie nazywana będzie natynkową.

Rozdzielnia elektryczna
Rozdzielnia elektryczna

Co powinna zawierać rozdzielnia elektryczna?

Dobra tablica rozdzielcza zawiera wyłączniki różnicowoprądowe i wyłączniki nadmiarowoprądowe. Najczęściej montuje się je w pojedynczym module. Kolejnym niezbędnym w tablicach rozdzielczych elementem są ochronniki przeciwprzepięciowe. Zabezpieczą one posesje przed niespodziewanym pożarem. Dzielą się one na różne klasy. Te najniższej klasy to absolutna podstawa bezpieczeństwa w urządzeniu. Te najwyższej klasy chronią poszczególne urządzenia podłączone do układu. Mowa jest tutaj o sprzęcie, takim jak komputery osobiste, systemy kina domowego i tym podobne.

Rozłącznik izolacyjny to przydatny element służący do wyłączania napięcia w różnych obwodach. To bardzo przydatne narzędzie w przypadku wszelkich remontów, awarii lub innych wydarzeń wymagających odłączenia napięcia.

Programatory czasowe to swoiste sterowniki, które manipulują załączanie obwodów w wyznaczonym czasie. Sterowniki te jak widać, są bardzo przydatne, jeżeli ktoś posiada w domu klimatyzację, zapomina o włączonym oświetleniu, albo okresowo wyjeżdża z domu i chce, by prąd był odłączany wraz z jego rytmem dnia.

Ograniczniki poboru mocy posłużą do zautomatyzowanego odłączania zasilania, jeżeli będzie ono wyższe niż ustalona w systemie. To dobre zabezpieczenie przed złodziejami prądu. Oczywiście każda dobra rozdzielnia ma też zestaw lamp sygnalizacyjnych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked