Stary budynek przemysłowy, a dyrektywa ATEX 114

Oznakowanie Atex

Budynki przemysłowe to obiekty, które szczególnie narażone są na ryzyko wybuchu i łatwego rozprzestrzeniania się ognia. Największe zagrożenie w tym aspekcie stanowią stare budynki, które powstawały, kiedy jeszcze normy dotyczące zagrożeń wybuchowo-pożarowych nie były tak dobrze opracowane jak dzisiaj. Obiekt posiadający oznakowanie Atex jest w pełni bezpieczny i spełnia wymogi dyrektywy. Sprawdźmy, które aspekty starych budynków przemysłowych stanowią największe zagrożenia.

Czym jest norma0Aatex 114 i oznakowanie Atex?

Dyrektywa Atex to rozporządzenie, które kodyfikuje wymogi dotyczące zabezpieczeń w strefach szczególnie narażonych na wybuch lub rozprzestrzenianie się ognia. Dyrektywy dotyczą technologii i systemów zabezpieczeń zastosowanych w maszynach, urządzeniach oraz wszystkich kompatybilnych z nimi komponentach. Dyrektywa wymusza produkowanie sprzętu, w którym maksymalnie zminimalizowane jest ryzyko wyrzucenia płomieni lub wydostawania się substancji, które w kontakcie z powietrzem mogą sprowokować wybuch. Urządzenia takie posiadają oznakowanie Atex CE, a obiekty spełniające normy certyfikat UE.

Oznakowanie Atex

Stare budynki, a Atex

Stare budynki przemysłowe, które zostały zaprojektowane jeszcze przed wejściem w życie rozporządzeń dotyczących spełniania wymogów przeciwpożarowych przez samą konstrukcję budynku, generują jeszcze większe zagrożenie. Menedżerowie tych obiektów powinni w szczególności zatem przykładać uwagę do spełnienia norm bezpieczeństwa Atex 114. To, co potęguje zagrożenie w starych budynkach przemysłowych to m.in. drewniany dach o pochyleniu połaci mniejszym jak 8%. Używanie pokrycia łatwopalnego, jak np. gonty. W starych budynkach również stropy i ściany mogą być wykonane z materiałów podatnych na ogień. Budynki, w szczególności te przemysłowe, w których może dojść do wydzielania gazów, pyłów i innych substancji, które w kontakcie z powietrzem mogą spowodować wybuch, powinny posiadać specjalne systemy miejscowych odciągów wentylacji, opartych o mechaniczny sposób działania. Urządzenia te powinny być wyposażone w specjalne filtry, które odseparują groźne substancje z powietrza.

Menedżerowie zakładów mieszczących się w starych budynkach obowiązani są, jak wszyscy, do wprowadzenia dyrektyw Atex 114, które dotyczą używanego sprzętu oraz sposobów jego zabezpieczania. Jednak zawsze należy mieć na uwadze, że każde, nawet najlepiej przemyślane normy, jedynie minimalizują zagrożenie, nigdy zaś nie dają stuprocentowej pewności bezpieczeństwa. Stare budynki, których konstrukcja dodatkowo sprzyja rozprzestrzenianiu się groźnych substancji powodujących wybuchy, a także łatwemu rozprzestrzenianiu się ognia, stanowią dużo większe zagrożenie. Warto zatem mieć na uwadze również i modyfikację samych obiektów do bardziej bezpiecznych warunków.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked