Pomiar wibracji jako sposób oceny szkód wyrządzanych przez intensywny ruch kołowy

Pomiar wibracji

Intensywny ruch kołowy to efekt wiążący się bezpośrednio z rozwojem cywilizacyjnym i gospodarczym. Jego intensywność trudno jest ograniczać w sposób inny, niż poprzez budowę nowych dróg czy mostów. Dlatego tak ważne są stałe pomiary wibracji generowanych prze tenże ruch. Ich poziom może stanowić jedną z kluczowych przesłanek o konieczności przebudowy trasy lub wprowadzenia określonych ograniczeń.

Pomiar wibracji
Pomiar wibracji

Celowość pomiarów wibracji

O dewastującej sile wibracji wywoływanych przez intensywny ruch kołowy przekonały się już miliony mieszkańcy miast i miasteczek położonych na głównych szlakach komunikacyjnych na całym świecie. Od momentu, gdy ilość samochodów poruszających się po naszych drogach gwałtownie wzrosła, wywoływane przez nie wibracje przyczyniły się do powstania znacznych szkód w infrastrukturze drogowej oraz mieszkaniowej. Najsilniej cierpią mieszkańcy domów położonych w bezpośredniej bliskości głównych tras komunikacyjnych. Fachowy pomiar wibracji –
http://www.metris.com.pl/p/74,pomiar_wibracji spełnia w ich przypadku funkcję nie tylko kontrolną, ale też stanowi podstawę do uzyskiwania odszkodowań za powstałe w ten sposób uszkodzenia.

Normy stosowane przy pomiarach wibracji

Pomiar wibracji w Polsce przeprowadzany jest pod kątem oceny wpływu tychże drgań uregulowanej przez trzy podstawowe normy. Normami tymi są:
• DIN 4150-3 Structural Vibration Part3: Effect of vibration on structures,
• PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki,
• PN-B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.
Każda z wymienionych norm może być użyta również do pomiaru wibracji powstałych na skutek ruchu kolejowego oraz działalności przemysłowej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked