Parametry techniczne płyt Climaver

Płyty Climaver są wykorzystywane do budowy kanałów, wchodzących w skład układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Ze względu na swoją charakterystykę pracy, posiadają one szereg parametrów, tak istotnych z punktu widzenia finalnego użytkownika i zainstalowanej w jego budynku instalacji wentylacyjnej.

Temperatura pracy

Płyty Climaver A2 Plus to rozwiązanie, które – jak na warunki domowe – potrafi prawidłowo funkcjonować w szerokim zakresie temperatury pracy. O ile nie ma najniższej wartości temperatury, poniżej której płyta traci swoje właściwości (w katalogu jest to -30 stopni, aczkolwiek tak niskich temperatur w warunkach domowych nie mamy) o tyle w przypadku temperatury najwyższej jest to około 120 stopni Celsjusza.

Climaver A2 Plus i maksymalna wilgotność środowiska

Ze względu na materiał wykonania, płyty Climaver są bardzo odporne na oddziaływanie wilgoci. Doskonale znoszą one pracę w środowisku silnie zawilgoconym, którego wilgotność nie przekracza 98 procent. Dlatego też płyty te można z powodzeniem wykorzystywać w różnych instalacjach basenowych i łazienkowych, a więc takich, w których siłą rzeczy mamy do czynienia z silnym oddziaływaniem wody.

Pozostałe parametry płyty Climaver A2 Plus:

  1. Maksymalna prędkość strumienia powietrza w obrębie przewodów wentylacyjnych – 20 metrów na sekundę.
  2. Maksymalne ciśnienie wewnątrz przewodu – około 800 Pa.
  3. Maksymalnie podciśnienie wewnątrz przewodu – około – 800 Pa.
  4. Opór dyfuzyjny powłoki zewnętrznej – 143 m2*h*Pa/mg.

Certyfikaty

Płyty Climaver zdobyły szereg certyfikatów, poświadczających ich jakość wykonania a także poszczególne parametry techniczne. Dzięki certyfikatom możemy być pewni, że przewody wentylacyjne wykonane w oparciu o te płyty, spełnią w 100 procentach pokładane przed nimi nadzieje.

  1. Atest higieniczny PZH HK/B/1053/01/2015
  2. Certyfikat stałości właściwości użytkowych
  3. Deklaracja właściwości użytkowych
  4. Deklaracja ponownego wykorzystania materiałów
  5. Deklaracja spójności i miejsca produkcji
  6. Deklaracja zawartości materiału z odzysku

Podsumowując, przewody wentylacyjne wykonane z płyt Climaver to gwarancja wysokiego stopnia izolacji termicznej i akustycznej. Ponadto ze względu na swoje właściwości produkt doskonale sprawdza się w warunkach silnego zawilgocenia i oddziaływania silnych strumieni powietrznych. W efekcie wyrób ten doskonale sprawdzi się w każdej instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej a zwłaszcza w rejonach, w których mamy do czynienia ze znacznym oddziaływaniem wilgoci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked