Budowa i remont dróg. Jak wygląda proces inwestycyjny?

Budowa drug Grupa PBI

Gdy większość z nas mówi o budowie dróg, nie zdaje sobie sprawy, jak skomplikowany i długi jest to proces. Nim wybrana w postępowaniu przetargowym firma (inwestorami w Polsce mogą byś samorządy lub Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, która realizuje inwestycje z ramienia rządu) wkroczy na prac budowy, konieczne jest zdobycie szeregu pozwoleń oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji. Procedury te są zwykle długie i żmudne, dlatego w prosty sposób je tu wyjaśnimy.

Proces inwestycji drogowej zaczyna się od prac przygotowawczych, gdzie analizowane jest to gdzie i dlaczego nowa droga ma powstać, gdzie jest to absolutnie zakazane z uwagi na negatywne oddziaływanie na środowisko itp.

Kolejnym etapem budowy dróg jest opracowanie Studium Korytarzowego. To dokument, w którym zawarte są zamierzenia inwestycyjne. SK jest pierwszym elementem dokumentacji projektowej, służy do wstępnej oceny zasadności budowy drogi.

Budowa dróg: STEŚ, KP, decyzja środowiskowa…

Następnie trzeba wskazać konkretny wariant przebiegu jezdni. Temu służy studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Często STEŚ przygotowuje się razem z koncepcją programową, aby skrócić czas oczekiwania. Tego typu dokumenty mają charakter ogólny, gdzie większość elementów zadania inwestycyjnego ma być oszacowana wstępnie. Szczegółowo określa się m.in. obiekty drogowe, obiekty inżynierskie i infrastruktury technicznej, urządzenia ochrony środowiska, urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu itp.

Kolejnym krokiem jest zdobycie tzw. decyzji środowiskowej, która wydawana jest w trakcie postępowania administracyjnego. Na tym etapie prowadzone są także konsultacje społeczne. Uzyskanie takiego dokumentu pozwala na m.in. określenie wytycznych do projektu budowlanego.

Gdy uzyskamy „decyzję środowiskową”, wówczas można przejść do etapu ogłoszenia przetargu np. w formie „zaprojektuj – wybuduj”. Możliwe jest też rozdzielenie planowanych postępowań na dwa osobne, gdzie w pierwszym inwestor szuka firmy, która zajmie się wykonaniem projektu oraz opracuje wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Następnie, gdy decyzja ZRID jest już wydana, ogłasza się kolejny przetarg, którego celem jest wyłonienie wykonawcy inwestycji. Aby przejść cały cykl inwestycji drogowej od pomysłu do jej zakończenia trzeba na to co najmniej 100 miesięcy, czyli osiem lat i cztery miesiące.

Budowa i remont dróg.

Remont dróg

Jeśli chodzi o remont dróg, procedura inwestycyjna wygląda tak samo. Nim dojdziemy do etapu, gdy wykonawca wchodzi na plac budowy, trzeba pozyskać najpierw odpowiednie zezwolenia, przygotować stosowne projekty, ogłosić przetargi.

Często remont drogi, szczególnie w centrum dużego miasta, wiąże się z ogromną presją czasu, ponieważ zamkniecie ulicy podczas wykonywanych robót, wiąże się z ogromnymi utrudnieniami w ruchu. Dlatego nierzadko remonty w takich sytuacjach przeprowadzane są w nocy lub w weekendy.

Ekipa, która jest już na placu budowy, zwykle swoją pracę zaczyna od ściągnięcia zniszczonej nawierzchni, czyli frezowania. Na tak przygotowaną drogę można nałożyć nową nakładkę asfaltową, która zniweluje wszystkie koleiny, dziury itp. Po zakończonych pracach budowlanych konieczne jest ponowne namalowanie wszystkich znaków poziomych. Dopiero tak przygotowaną drogę można po remoncie oddać do użytku.

Budowa i remont drogi – dla Grupy PBI to nie problem!

Grupa PBI, która na rynku istnieje już od prawie 100 lat, specjalizuje się w modernizacji, remoncie i budowie dróg. Przedsiębiorstwo rocznie tworzy od podstaw ponad 400 km tras asfaltowych. Na swoim koncie Grupa PBI ma realizację zarówno remontów niewielkich uliczek asfaltowych, jaki i fragmentów drogi krajowej, a także realizację niektórych etapów polskich dróg ekspresowych.

Przedsiębiorstwo dysponuje własnym zapleczem surowcowym, samodzielnie wydobywając kruszywa oraz produkując beton towarowy i mieszanki mineralno-asfaltowe. Ponadto, Grupa PBI ma w swoim posiadaniu wysokiej klasy sprzęt drogowy oraz świadczy usługi transportowe.

Dlatego, jeśli szukasz wykonawcę inwestycji drogowych, który zapewni ci terminową i dobrze wykonaną pracę – postaw na Grupę PBI!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked