Dokumenty potrzebne do budowy domu

Decyzja o rozpoczęciu budowy wiąże się z koniecznością skompletowania niezbędnej dokumentacji – warto więc wiedzieć, jakie dokumenty są potrzebne do budowy domu. Poniżej kilka wskazówek dotyczących tego zagadnienia.

Dokumenty potrzebne do budowy domu

W celu przystąpienia do prac budowlanych należy uzyskać pozwolenie na budowę, które wydawane jest w Starostwie Powiatowym, w Wydziale Architektury – jedynie po otrzymaniu pozytywnej decyzji możliwe jest rozpoczęcie wszelkich robót. Urząd ma na odpowiedź 65 dni, a jego decyzja uprawomocnia się po 14 dniach i jest ważna 2 lata.

Niezbędne dokumenty potrzebne do budowy domu, które należy skompletować to:

– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni – zawarte są w nim informacje odnoszące się do wytycznych dotyczących wyglądu budynku, estetyki i kąta nachylenia pokrycia dachowego, wykończenia elewacji

– geodezyjna mapa sytuacyjno-wysokościowa, która zostanie wykorzystana do celów projektowych i pomoże oszacować koszty planowanych robót

– techniczne warunku przyłącza i dostawy mediów: energii elektrycznej, gazu, wody oraz odbioru ścieków

– wyciąg z mapy ewidencyjnej gruntów

– projekt domu

Projekt domu – istotny element dokumentacji

Podstawą pozwolenia na budowę wydawanego w urzędzie staje się między innymi projekt przyszłego domu – może być zakupiony w wersji gotowej (istnieje sporo firm, oferujących gotowe projekty domów, z wizualizacją ich wyglądu po zakończeniu prac budowlanych) lub wykonany na indywidualne zlecenie przez architekta. Druga opcja wydaje się zachęcająca z uwagi na możliwość wpływu przyszłych właścicieli budynku na rozkład pomieszczeń i ogólny wygląd domu. Jest jednak jednocześnie nieco droższą alternatywą.

Projekt budynku musi uwzględniać mapę wyznaczającą granice posesji, plan zagospodarowania terenów zielonych oraz tak zwany układ komunikacyjny.

Reasumując, można uznać że przez rozpoczęciem prac budowlanych każdy musi zaangażować się w zawiłe formalności. Mając skompletowane dokumenty potrzebne do budowy domu, można zacząć faktyczne działania, zmierzające do postania nowego budynku.

Dokumenty
Dokumenty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked