Pozwolenie na budowę

Zanim cokolwiek zaczniemy budować polskie prawo wymaga, byśmy uzyskali pozwolenie na budowę. Jest to proces wymagający sporej ilości formalności, ale nie da się go przeskoczyć.

Czym jest pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę domu to opinia, która uprawnia do rozpoczęcia budowy domu, a także w którym przyszli mieszkańcy domu oświadczają, że są właścicielami działki, mogą dokonywać na niej inwestycji. Przedstawiają również dokładny plan architektoniczny oraz wniosek o przyłączenie do mediów, których miejsca przyłączy powinni dokładnie określić.

W większości przypadków nie musimy obawiać się, że nie otrzymamy pozwolenia na budowę, ponieważ jest to w dużej mierze formalność oraz informacja dla odpowiednich organów.

Pozwolenie na budowę
Pozwolenie na budowę

Skąd wziąć pozwolenie na budowę domu?

Pozwolenie nie jest czymś, co można skądś wziąć. Jest to reakcja urzędów na nasze wnioski. Gdzie zrobić pozwolenie na budowę domu? Wnioski musimy złożyć do Urzędu Gminy, Urzędu Miasta lub do Starostwa Powiatowego. Osobami uprawnionymi do wydawania opinii są wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Natomiast odwołaniami do wydanej decyzji zajmuje się wojewoda. Odrzucenie wniosku może nastąpić z różnych przyczyn, na przykład jeśli działka posiada nieodpowiedni status, czyli jest działką rolniczą, na której w świetle prawa nie można dokonywać budowy, lub dokumenty nie są odpowiednio skompletowane.

Konieczne dokumenty we wniosku

Wnioski jakie składamy do odpowiedniego urzędu powinny być prawidłowo wypełnione oraz skompletowane, w przeciwnym razie zostaną odrzucone. Najczęściej odrzuca się wnioski, które nie zawierają oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, dlatego należy pamiętać, by taki dokument załączyć.

Oprócz tego ważny jest projekt budowlany, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeśli chcemy budowy, lub rozbudowy, albo remontu dokonywać w miejscu lub budynku o historycznej wartości to nie obędzie się bez odpowiedniego zezwolenia Konserwatora Budynków. Nie zawsze jest ono wymagane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked